TAM KAPANMA TEDBİRLERİ KAPSAMINDATEMA İSTANBUL TAM KAPANMA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TEMA İSTANBUL,TAM,KAPANMA,TEDBİRLERİ,KAPSAMINDA TEMA İSTANBUL TAM KAPANMA TEDBİRLERİ KAPSAMINDA